* Възможна е доставка на заглавия, които не са включени в каталога.


Български Английски Френски Руски Немски Италиански Испански


ID Заглавие Език Съдържание Периодичност Бр./г. Цена Цена/г. Коментар
1370Architectural Digest FrФренскиАрхитектура и дизайн9 на година97.0063.00
301Art & DecorationФренскиАрхитектура и дизайн9 на година96.0054.00
490Residences DecorationФренскиАрхитектура и дизайндвумесечник67.0042.00
378Auto MotoФренскиАвто11 на година117.5082.50
318L' AutomobileФренскиАвтомесечник129.00108.00
1456Parents FRФренскиСемейство/доммесечник127.5090.00
1578BibaФренскиМодамесечник1212.00144.00
311Vogue FRФренскиМодамесечник108.0080.00
1557Vogue H.S.FRФренскиМодашестмесечник225.0050.00
152L' ExpressФренскиОбщ интересседмичник528.20426.40
328Le Monde DiplomatiqueФренскиОбщ интересмесечник1211.00132.00
157Le PointФренскиОбщ интересседмичник526.00312.00
445LireФренскиОбщ интересмесечник1013.00130.00
329Magazine LiteraireФренскиОбщ интересмесечник128.0096.00
164Monde SelectionФренскиОбщ интересседмичник525.00260.00
159Nouvel ObservateurФренскиОбщ интересседмичник526.50338.00
156Paris MatchФренскиОбщ интересседмичник527.50390.00
304Elle DecorationФренскиОбзавежданемесечник109.0090.00
319Le Journal de la MaisonФренскиОбзавежданемесечник108.2082.00
302Maison FrancaiseФренскиОбзавеждане8 на година813.00104.00
261Maison&TravauxФренскиОбзавеждане8 на година86.0048.00
268Mon jardin, ма мaisonФренскиОбзавежданемесечник1211.00132.00
853Art ActuelФренскиОтдихмесечник127.6591.80
154Gala FrФренскиОтдихседмичник528.20426.40
240Paris CapitaleФренскиОтдихмесечник1016.00160.00
160VoiciФренскиОтдихседмичник525.80301.60
324PhotoФренскиФотографиямесечник1013.00130.00
239Dream Homes to RentФренскиИмотигодишник125.0025.00
291Residences ImmobilierФренскиИмоти8 на година825.00200.00
307Science & VieФренскиНаука и техникамесечник124.7056.40
308Science & Vie JuniorФренскиНаука и техникамесечник125.8069.60
256Science&Vie HSФренскиНаука и техникатримесечник44.7018.80
1816Science&VieJuniorHSФренскиНаука и техникатримесечник45.8023.20
340Europe EchecsФренскиСпортмесечник123.8045.60
306Onze MondialФренскиСпортмесечник127.0084.00
315Premiere FRФренскиТВ и киномесечник1211.00132.00
158Elle FRФренскиЗа жениседмичник5210.50546.00
166Femme ActuelleФренскиЗа жениседмичник526.10317.20
327Marie Claire FRФренскиЗа женимесечник1212.00144.00
320Sante magazineФренскиЗа женимесечник127.2086.40