Булгарпрес е създаден през 1993 г. като джойн венчър между Аксел Шпрингер Германия, Ашет Франция и ННП България и е член на Дистрипрес - световната организация на издателите и разпространителите на преса. Булгарпрес е вносителят и разпространителят на чуждестранните печатни произведения в България, а също така и един от най-големите разпространители на българска преса и книги.

За пълно покритие на 360 километровата Черноморска туристическа зона, Булгарпрес оперира чрез отделна сезонна дистрибуция за ежедневна доставка до над 500 обекта - хотелски рецепции, продавачи на дребно и магазини, както и до 33 собствени киоски за преса и книги, разположени в най-големите черноморски курорти. Тази дистрибуция се обслужва чрез два сезонни центъра, работещи от Април до Октомври, в туристическите комплекси Златни пясъци и Слънчев бряг, като за нея са ангажирани над 70 души персонал.

На туристите се предлагат повече от 400 актуални издания на български, немски, английски, руски, френски, датски, шведски, норвежки, румънски, чешки и словашки език.